Stichting

Eco trust zorg voor kind en natuur in India

 
 

Het kinderproject van Eco-Trust is gericht op de zorg voor het kind zelf. De zorg dat kinderen die vrijwel kansarm geboren worden, later kansrijk worden. Waardoor zij met een volle kans op een gelukkig leven aan de Indiase samenleving kunnen worden afgeleverd. Dit is mogelijk door de kinderen onderdak met voeding, kleding en educatie te geven. Educatie in de vorm van opvoeding en opleiding. Hiertoe behoort ook de zorg voor de natuur. Bij de kinderen bijgebracht door overdracht van ecologische kennis, zowel in theorie als in de praktijk. Waardoor de jongeren de natuur in hun woonomgeving weer leefbaar maken. De natuur, die door de jaren heen uit puur lijfsbehoud door hun voorouders is weggekapt. Hun ouders en grootouders leren van hun nageslacht dat de natuur weer hersteld kan worden. Waardoor landbouw weer volop mogelijk wordt. De ouders leren hier dus van de kinderen!

Inzet vrijwilligers

De inzet van uitsluitend Nederlandse vrijwilligers is cruciaal voor het Eco-Trustproject. Mensen, die vanuit hun hart voelen, dat hun inzet voor de opgroeiende generatie in India een deeltje van de wereld weer gelukkiger maakt. Inzet gegeven door bestuursleden, andere actieve functionarissen en leerkrachten, die hun werkzaamheden allemaal geheel gratis en belangeloos doen. Die hun onkosten - zoals  voor een reis naar India,  voor een verblijf in India of voor hun activiteiten in Nederland, geen euro declareren. Mensen, die hun kwaliteiten inzetten, of het nu een boekhouder, een -onderwijzer of een journalist is, om het Eco-Trustproject vanuit Nederland in het verre Zuid-India verantwoord gestalte te geven. De wens naar werkgelegenheid maakt het wel zinvol, dat de werkers in India op de deelprojecten daar voor hun  arbeid betaald worden. Voor Nederlandse stagiaires is op het project om die reden dan ook geen ruimte.

Sponsoring en donaties

Iedereen kan iets goeds doen of kan de wereld iets goeds nalaten. Goede doelen zoals Eco-Trust werken samen aan een betere wereld.

Fiscaal vriendelijk schenken

De overheid stimuleert schenken aan goede doelen. Daarom kun u tot maximaal 52% van uw periodieke gift van de belastngdienst terugkrijgen als u aan een goed doel met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) schenkt. Stiching Eco-Trust heeft zo’n ANB status. Sinds 2014 heeft u hiervoor géén notariële acte meer nodig. Een overeenkomst van De Belasitngdienst volstaat (www.belastingdienst.nl). Onze penningmeester stuurt u deze overeenkomst graag toe, samen met meer informatie over fiscaal vriendelijk schenken.

Nalaten

Steeds meer mensen leggen in hun testament vast dat (een deel van) hun nalatenschap naar één of meer goede doelen gaat, een z.g. Legaat. Zij willen het goede doel blijven steunen ook als zij er niet meer zijn. Als u dit overweegt kan uw notaris hier meer over vertellen.

Meer informatie of advies over deze mogelijkheden?  Onze penningmeester Helma Burgmeijer denkt graag met u mee. U kunt contact met haar opnemen via mail of telefoon.

helma.burgmeijer@gmail.com

Tel: 06-55 35 58 60

 

Welkom bij Eco Trust

Volg ons nu
op Facebook!

Klik hier voor de nieuwsletter van Giresh

Tom Egbers

Rick Nieman

Sacha de Boer

Frits Barend

Onze AmbassadeursAmbassadeurs.html

Onze Sponsors